182 หมู่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 053 441 961
© 2023 www.baanwan.go.th