รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา
  วันที่ : 2013-06-19  จำนวนผู้เปิดอ่าน 616
  ชื่อผู้เขียน : เทศบาลตำบลบ้านแหวน
   
   
 
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา
 
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลดังนี้ 
 
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง 7 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053-441961 ในวันและเวลาราชการ
โดย: เทศบาลตำบลบ้านแหวน

 

   
 
   
กลับหน้าแรก ย้อนกลับ
บริษัทคิงส์ดอมเอ็นเตอร์ไพส์จำกัด