เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
 
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
x
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบล้านแหวน จำนวน 5 อัตรา
x
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ "หลักสูตรการทำอาหารญี่ปุ่น"
x
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
x
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
x
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
x
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว...
x
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
x
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 1 ตำแหน่ง ด่วน
x
     
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา
 
  วันที่ : 2013-06-19  จำนวนผู้เปิดอ่าน 757
  ชื่อผู้เขียน : เทศบาลตำบลบ้านแหวน
   
   
 
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา
 
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลดังนี้ 
 
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง 7 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053-441961 ในวันและเวลาราชการ
โดย: เทศบาลตำบลบ้านแหวน

 

   
 
   
   
กลับหน้าแรก ย้อนกลับ
 
เกี่ยวกับเทศบาล อำนาจและหน้าที่ กระดานสนทนา คณะผู้บริหาร - สมาชิกสภา ติดต่อเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับของเทศบาล
กฏหมายและระเบียบคำสั่งต่างๆ
การเมืองการบริหาร
นโยบาย
เทศบัญญัติ 2559
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสต์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาวัสดุ
รายงานการประชุม สภาท้องถิ่น
รายงานการประชุม ผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจเช็ค e-mail
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
© 2558 เทศบาลตำบลบ้านแหวน 182 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  อีเมล์ : info@baanwan.go.th โทรศัพท์ : 053 - 441961 แฟกช์ 053 - 441961   ออกแบบและดูแลโดย : Kingdom Enterprise Co., Ltd.