เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
 
ภาษาไทย ENG
 
 
 
   
 
 
 
 
 
" ภาพกิจกรรมโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
x
ภาพกิจกรรมนิทรรศการการประกวด "อำเภอสะอาด" ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง ลำดับที่ 3 บ้านดู่ ม.11 ตำบลบ้านแหวน
x
" ภาพกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 18 สิงหาคม 2560
x
ภาพกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 15 สิงหาคม 2560
x
" ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
x
ภาพกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ
x
" ภาพกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560
x
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
x
     
 
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
x
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4
x
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
x
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
x
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1
x
     
 
     
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
x
รายงานแผนปฏิบััติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
x
เพิ่มเติมคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 โดยวิธีการสอบราคา
x
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาในเขตสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน)
x
การเปิดเผยรายละเอีียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการถนนและไหล่ทางหินคลุกภายในตำบลบ้านแหวน)
x
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำปิดรูปตัวยู จำนวน 197 ฝา)
x
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
x
ประกาศวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน ม.4 โดยวิธี E-Auction
x
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5
x
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 (บ้านนายสุบัน)
x
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
x
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
x
ผลการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
x
ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
x
ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
x
ผลการสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน บ้านช่างคำหลวง ม.5
x
ผลการสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ 2
x
ผลการสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์สนามภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ 2
x
ผลการสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด บ้านไร่ หมู่ที่ 1
x
ประกาศวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
x
     
 
     
 
 
 
 
     
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
© 2559 เทศบาลตำบลบ้านแหวน 182 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  อีเมล์ : info@baanwan.go.th โทรศัพท์ : 053 - 441961 แฟกช์ 053 - 441961   ออกแบบและดูแลโดย : Kingdom Enterprise Co., Ltd.